โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมือง จ.สมุรสาคร วันที่ 4-5 ธันวาคม 2555

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox